CYTYKOLINA (CDP-CHOLINA) 20g Powiększ do pełnego rozmiaru

CYTYKOLINA (CDP-CHOLINA) 20g

Działa nootropowo oraz psychostymulująco, w odróżnieniu od kofeiny, aktywuje tylko obszary mózgu odpowiedzialne za skupienie, uwagę oraz ukierunkowane działanie, podnosi wydolność psychiczną, wzmacnia działanie innych związków nootropowych

Więcej szczegółów

111,99 zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również ...

OPIS OGÓLNY

Cytykolina (CDP-cholina) jest substancją naturalnie występującą w mózgu człowieka. Wykazuje właściwości nootropowe, oraz wyrażone w niewielkim stopniu- psychostymulujące. Jest dostępna na rynkach ponad 70 krajów, sprzedawana pod różnymi nazwami handlowymi (Cognizin, NeurAxon, Ceraxon, Somazina i in.). Cytykolina otrzymała status suplementu diety w Wielkiej Brytanii w roku 2013.[1] W USA zaaprobowano pierwszy napój energetyzujący zawierający cytykolinę, produkowany przez firmę Kyowa Hakko pod nazwą „Nawgan Berry”, zawierający 250 mg cytykoliny. Rekomendując produkt, dr Perry Rawshan powiedział”..Kofeina oddziaływuje na cały mózg, podczas gdy cytykolina wpływa tylko na rejony mózgu odpowiedzialne za uwagę, zdolność podejmowania prawidłowych decyzji oraz zdefiniowanie kierunku, pozwalającego wykonać zadanie w sposób prawidłowy..”.[2] Cytykolina jest również dostępna w Polsce w suplemencie diety „Man Swagger” zawierającym w swoim składzie 250 mg cytykoliny. Cytykolina została określona przez czasopismo „Wprost” mianem „Viagry dla mózgu” (WPROST-numer24/2003).Badania naukowe wskazują, że cytykolina pomaga zapobiegać zaburzeniom pamięci oraz wpływa na wzrost skupienia oraz wydajności psychicznej. Jest także łatwo przyswajalnym źródłem choliny, które zaleca się stosować łącznie z innymi związkami nootropowymi.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INFORMACJE CHEMICZNE
Nazwa syst.:
5'-O[hydroxy({hydroxy[2(trimethylammonio)ethoxy]phosphoryl}oxy)phosphoryl]cytidine(IUPAC)
[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphorylphosphonato)oxy]trimethylazanium
Nazwa zw.:
Cytykolina, Citicoline, CDP-cholina, cytydyno-5’-fosfocholina

Wzór strukt.:
Cytykolina wzór strukturalny

Wzór sum.:
C12H22N4O11P2
Masa mol.:
460,27 g/mol
Klasyfikacja CAS:
987-78-0
Klasyfikacja PubChem:
CID 13805
Kod SMILES(ASCII):C[N+](C)(C)OP([O])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O

ZNACZENIE BIOLOGICZNE
Cytykolina jest kofaktorem w syntezie fosfatydylocholiny w tzw. cyklu Kennedy’ego(zwanym również szlakiem CDP-choliny; w tym cyklu jest również tworzona fosfatydyloetanoloamina.[3,4,5] Podczas tego procesu kinaza cholinowa jest katalizatorem reakcji przekształcenia choliny w fosfocholinę, wykorzystując w tym celu, cząsteczkę ATP [6,7],która posiada w tym procesie powinowactwo na poziomie mikromolarnym ( z czego wynika, że duża ilość komórkowej choliny jest błyskawicznie konwertowana do fosfocholiny), natomiast nie jest to jedyna droga do uzyskania fosfocholiny (degradacja sfingomieliny również powadzi do powstania fosfocholiny) [8] ,to cykl Kennedy’ego jest najważniejszym, preferowanym przez organizm szlakiem syntezy fosfocholiny(5 z examine). Następnie trójfosforan cytydyny ulega przekształceniu w cytykolinę (oraz pirofosforan), przy udziale enzymu- cytydylotransferazy fosfocholinowej (wykorzystując wcześniej zsyntetyzowaną fosfocholinę, jako żródło choliny). Ten enzym posiada ograniczoną szybkość działania, więc jego aktywność ogranicza syntezę fosfatydylocholiny.[9,10,11] Wykazano, że w kulturach komórkowych, występuje wysokie stężenie fosfocholiny przy jednoczesnym braku CDP-choliny. W efekcie końcowym fosfotransferaza cholinowa, przenosi cząsteczkę do diacylglicerolu.[12,13]
Uważa się, że tworzenie CDP-choliny od ilości dostarczonej cytydyny oraz choliny, które stanowią substraty tej reakcji. Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawiona powyżej reakcja tworzenia CDP-choliny, jest ograniczona szybkością reakcji enzymatycznej, uważa się, że cytykolina dostarczona drogą doustną, która całkowicie dysocjuje do cytydyny (która jest nukleozydem cytyzyny) i choliny, jest raczej źródłem cytydyny oraz choliny, niż resyntezowanej w ośrodkowym układzie nerwowym CDP- choliny.[14,15]

HISTORIA ODKRYCIA ZWIĄZKU
Cytykolina została po raz pierwszy zidentyfikowana przez Kennedy’ego w roku 1955, a następnie zsyntetyzowana w 1956 r.[16] Od tego czasu jest szeroko badana w USA oraz Japonii przez szereg dziesięcioleci, aż do dnia dzisiejszego.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Uważa się, że działanie nootropowe oraz psychostymulujące cytykoliny (CDP-choliny) ma związek ze zwiększeniem syntezy glutationuoraz wzrostu stężenia fosfatydylocholiny w mózgu. Badania naukowe sugerują, że suplementacja cytykoliną, powoduje wzrost gęstości receptorów dopaminergicznych [17] oraz pomaga zapobiegać zaburzeniom pamięci, które mogą być rezultatem niekorzystnych warunków środowiskowych.[18] Wstępne badania wykazały, że stosowanie suplementów diety zawierających cytykolinę, może wpływać na wzrost skupienia oraz wydajności psychicznej, jak również, ze cytykolina może okazać się skutecznym związkiem, przydatnym w terapii zaburzeń deficytu uwagi. [19,20]. Dostarczana do organizmu drogą doustną cytykolina, hydrolizuje w jelitach do choliny oraz cytydyny. [14] Gdy produkty jelitowego rozkładu cytykoliny przekroczą barierę krew-mózg, są częściowo resyntetyzowane do cytykoliny, przy udziale cytydylotransferazy fosfocholinowej.[21,22]
Cytykolina wywiera wpływ na procesy bioenergetyczne organizmu. Badanie przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników, wykazało, że stosowanie cytykoliny, w dawce 500 mg dziennie wykazało wzrost stężenia fosfokreatyny (7%) oraz fosforanów beta-nukleotydowych (14%, głównie ATP), podczas gdy dawka 2000 mg/dziennie nie wykazywała takiego efektu. [23] Cytykolina wykazuje wpływ na zaburzenia pamięci, w tym także w przypadku występowania chorób neurodegeneracyjnych. Udowodniono, ze w strukturach hipokampów szczurów laboratoryjnych, ze sztucznie wywołaną chorobą Alzheimera, cytykolina zapobiega degeneracji komórek nerwowych i redukuje liczbę komórek apoptotycznych. Stosowanie cytykoliny wpływa pozytywnie na zachowanie pamięci. [21] Analogicznie, wykazano pozytywny wpływ cytykoliny na uwagę. Po zastosowaniu dwóch dawek: 250 mg oraz 500 mg, wykazano, ze w przypadku obydwu dawek, odnotowano redukcję popełnianych błędów oraz wzmocnienie ukierunkowanej uwagi.[24] Cytykolina jest endogennym źródłem acetylocholiny-kluczowego neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie pamięci.
Wykazano neuroprotekcyjne właściwości tego związku. Odnotowano, że cytykolina stabilizuje błony komórkowe po przebytym udarze[25], wykorzystując różne mechanizmy działania jak np. zabezpieczenie prawidłowej aktywności syntazy ATP [26], acetylocholinoesterazy [26] ,sfingomieliny oraz kardiolipiny [27], zapobiegając uwalnianiu kwasów tłuszczowych z uszkodzonych neuronów [28] oraz nasilenie aktywności glutationu[24] ,zmniejszając w ten sposób apoptozę. [29] Cytykolina pozwala również na zachowanie właściwej ilości kwasu arachidonowego, co ma wpływ na stężenie fosfatydylocholiny oraz fosfatydyloetanoloaminy, pozwala na częściowe wyrównanie poziomu fosfatydylocholiny, wpływa na stymulację syntezy glutationu, jak i aktywność reduktazy glutationowej. Efekt działania cytykoliny może być także wytłumaczony, poprzez wpływ tego związku na redukcję aktywności fosfolipazy A2.[25] Cytykolina wpływa na wzrost syntezy fosfatydylocholiny. [23,30,31] Posiada ona również właściwości redukujące stres oksydacyjny. Zapobiega ponadto nadmiernej odpowiedzi, związanej z powstawaniem stanów zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym, przy udziale wymienionego powyżej mechanizmu- redukcji uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych; zapobiega także uszkodzeniu bariery krew-mózg.[30] Po przebytym udarze niedokrwiennym, cytykolina wykazuje tendencję do obniżania zwiększonego stężenia glutaminianu, jak również przyczynia się do wyrównania obniżonego stężenia ATP, będącego skutkiem niedokrwienia mózgu. Cytykolina nasila ponadto wychwyt glutaminianu, poprzez nasilenie ekspresji transportera glutaminianu-EAAT2, co przedstawiono w badaniu przeprowadzonym metodą in vitro, gdzie materiałem wykorzystanym do badania były komórki astrocytarne szczura laboratoryjnego. Postawiono hipotezę, że neuroprotekcyjne działanie cytykoliny, może być zależne od specyficznego mechanizmu, polegającemu na obniżaniu poziomu glutaminianu w ośrodkowym układzie nerwowym.[32]
Wykazano również wpływ cytykoliny na redukcję apetytu. W badaniu, przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, podawano 500 lub 2000 mg cytykoliny przez okres 6 tygodni. Wykazano, że wyższa dawka stymulowała struktury mózgu, odpowiedzialne za regulowanie ilości pobieranego pokarmu ( ciało migdałowate, wyspę oraz boczną korę oczodołową), co wiązało się w przypadku zastosowania wyższej dawki (2000 mg/dziennie), ze zmniejszonym apetytem.[33] Mózg preferuje wykorzystywanie choliny celem syntezy acetylocholiny. Ogranicza to ilość dostępnej choliny, mogącej zostać wykorzystanej do syntezy fosfatydylocholiny. W przypadku, gdy dostępność mózgowej choliny jest niewystarczająca, lub gdy wzrasta zapotrzebowanie mózgu na ilość acetylocholiny, istnieje możliwość wystąpienia procesów katabolicznych fosfolipidów błon neuronalnych, zawierających cholinę ( sfingomieliny i fosfatydylocholiny).[25] Dostarczenie na zewnętrznej cytykoliny, powoduje wzrost ilości choliny, mogącej zostać wykorzystanej do syntezy acetylocholiny i w konsekwencji odbudowie błon fosfolipidowych po ich uszkodzeniu.[34] Cytykolina wykazuje właściwości redukcji stymulacji fosfolipazy. Może to obniżyć poziom wolnych rodników, których stężenie rośnie po przebytym niedokrwieniu oraz zapobiega procesom katabolicznym kardiolipiny wywoływanym przez nadmierną aktywność fosfolipazy A2.[35,36] Cytykolina może mieć ponadto wpływ na przywrócenie odpowiedniego poziomu kardiolipiny w wewnętrznych błonach mitochondrialnych(24). Cytykolina nasila sygnalizację międzykomórkową, nasilając dostępność neuroprzekaźników: noradrenaliny, acetylocholiny oraz dopaminy[37], przy czym nie wykazano zmian w zakresie koncentracji transporterów wychwytu zwrotnego noradrenaliny.[26] Dopaminergiczna aktywność cytykoliny została wykazana w badaniu, w którym udowodniono skuteczność cytykoliny w zapobieganiu symptomów wywołanej u zwierząt choroby Parkinsona.[27] Potwierdzeniem aktywacji układu dopaminergicznego są badania, w których badano skuteczność cytykoliny w terapii zależności typu kokainowego. Jest wiadome że w uzależnieniu od kokainy (ale nie tylko) mają znaczenie szlaki dopaminergiczne- mezolimbiczny oraz mezokortykalny. Uważa się że cytykolina może mieć (niewielką) rolę w normalizacji transmisji dopaminergicznej(podnosi poziom dopaminy)[38] w tych szlakach, ze względu na strukturalny komponent cytydyny oraz wpływ na metabolizm dopaminy. Wyniki badan potwierdziły pewną skuteczność cytykoliny w leczeniu zależności typu kokainowego.[39,40] Po przebytym udziale niedokrwiennym, cytykolina wykazuje tendencję do obniżania zwiększonego stężenia glutaminianu, jak również przyczynia się do wyrównania obniżonego stężenia ATP, będącego skutkiem niedokrwienia mózgu. Cytykolina wywiera pozytywny wpływ na metabolizm glukozy oraz mikrokrążenie w strukturach ośrodkowego układu nerwowego.[41]
Wykazano, że stosowanie cytykoliny, może mieć pozytywny wpływ na poprawę funkcji układu wzrokowego w przypadku osób cierpiących na jaskrę, niedowidzenie oraz nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.[42,43}
Badania wykazały, że stosowanie cytykoliny podnosi poziom ACTH (poprzez wpływ na nikotynowe receptory cholinergiczne- nAChR), niezależnie od poziomu CRH oraz wywiera pozytywny wpływ na uwalnianie innych hormonów, przy udziale osi HPA, tj. LH, FSH, GH oraz TSH, co można określić jako reakcję na wpływ czynników regulujących uwalnianie neuroprzekaźników w strukturze podwzgórza.[44]
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE
Cytykolina dobrze się wchłania po podaniu doustnym[34], jej biodostępność wynosi ok.92%. Maksymalne stężenie cytykoliny (Cmax występuje 5,5 h po podaniu doustnym, natomiast większość przyswojonej cytykoliny jest wydalana w formie dwutlenku węgla podczas oddychania, zaś niezmetabolizowane pozostałości tego związku są wydalane w ciągu 24 godzin w moczu[45], jakkolwiek cytykolina wbudowana w struktury komórkowe utrzymuje się w organizmie przez znacznie dłuższy czas.
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Cytykolina jest dostępna jako suplement diety, zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych. Jest sprzedawana w ponad 70 krajach, pod różnymi nazwami handlowymi jak np. NeurAxon, Cognizin, Ceraxon, Somazina, itd. Została ona zatwierdzona do leczenia przypadków urazów głowy, udaru, niedokrwienia oraz chorób neurodegeneracyjnych w Europie oraz Japonii. Potencjalne zastosowanie cytykoliny obejmuje leczenie związanego z wiekiem pogorszenia pamięci i zaburzeń krążenia mózgowego oraz wspomaganie procesu rehabilitacji po udarze mózgu. Stosuje się ją również w przypadku choroby Alzheimera oraz demencji innego rodzaju, ponadto w chorobie Parkinsona oraz jaskrze.

DAWKOWANIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO
DAWKOWANIE
Doustnie po posiłku. Dawka cytykoliny dostępnej w suplementach diety wynosi 250 mg na jednostkę spożywczą(puszkę, kapsułkę) W przypadku terapii określonych schorzeń, zakres stosowanych dawek, waha się w przedziale 250-2000 mg, stosowanych w dawkach podzielonych.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Cytykolina wykazuje bardzo niski profil toksyczności, nie zaobserwowano podczas jej stosowania poważniejszych objawów ubocznych. Dawka, wynosząca 2000 mg dziennie, została przebadana klinicznie i zaaprobowana do stosowania. Efekty uboczne, obserwowane w znikomym stopniu, były przejściowe. Mogą nastąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe(dolegliwości bólowe żołądka, biegunka).[30]
BEZPIECZEŃSTWO
Cytykolina jest uznawana za związek bardzo bezpieczny


INFORMACJE DODATKOWE

Cytykolina jest źródłem łatwo przyswajalnej choliny, w związku z tym, zaleca się ją stosować z innymi preparatami nootropowymi (zwłaszcza z grupy racetamów), celem wzmocnienia ich działania.

 

BIBLIOGRAFIA

1.)http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/acnfp1091citi.pdf
2.)http://www.nutraingredients-usa.com/Suppliers2/Citicoline-debuts-in-first-liquid-supplement3
3.)Gibellini F, Smith TK.,(2010) The Kennedy pathway--De novo synthesis of phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine., IUBMB Life. ;62(6):414-28. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20503434
4.)Vance JE, Vance DE.(2004), Phospholipid biosynthesis in mammalian cells., Biochem Cell Biol. ;82(1):113-28. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15052332
5.)Fagone P, Jackowski S.(2013), Phosphatidylcholine and the CDP-choline cycle., Biochim Biophys Acta.;1831(3):523-32 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010477
6.)Aoyama C, Liao H, Ishidate K.(2004), Structure and function of choline kinase isoforms in mammalian cells., Prog Lipid Res.;43(3):266-81. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003397
7.)Wu G, Vance DE.(2010), Choline kinase and its function., Biochem Cell Biol. ;88(4):559-64. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20651826
8.)Jansen SM, et.al.(2001), Biosynthesis of phosphatidylcholine from a phosphocholine precursor pool derived from the late endosomal/lysosomal degradation of sphingomyelin. J Biol Chem. 1;276(22):18722-7 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11376003
9.)Jackowski S, Fagone P.(2005), CTP: Phosphocholine cytidylyltransferase: paving the way from gene to membrane., J Biol Chem. 14;280(2):853-6. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10973058
10.)Cornell RB, Northwood IC.(2000), Regulation of CTP:phosphocholine cytidylyltransferase by amphitropism and relocalization., Trends Biochem Sci. ;25(9):441-7. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10973058
11.)Kent C.(2005), Regulatory enzymes of phosphatidylcholine biosynthesis: a personal perspective., Biochim Biophys Acta. 21;1733(1):53-66 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15749057
12.)Cornell RB.(1992), Cholinephosphotransferase from mammalian sources., Methods Enzymol.;209:267-72. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1323041
13.)Samuel B. Weiss et al.(1958), The enzymatic formation of lecithin from cytidine diphosphate choline and D-1,2-diglyceride,J. Biol. Chem. 231:53-64. Link: http://www.jbc.org/content/231/1/53.full.pdf
14.)Wurtman RJ, Regan M, Ulus I, Yu L, Effect of oral CDP-choline on plasma choline and uridine levels in humans., Biochem Pharmacol. 2000 Oct 1;60(7):989-92. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10974208
15.)Lopez G-Coviella I, Agut J, Von Borstel R, Wurtman RJ.(1987), Metabolism of cytidine (5?)-diphosphocholine (cdp-choline) following oral and intravenous administration to the human and the rat., Neurochem Int. ;11(3):293-7. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20501174
16.)Jambou R, El-Assaad F, Combes V, Grau GE.(2009), Citicoline (CDP-choline): What role in the treatment of complications of infectious diseases., Int J Biochem Cell Biol. ;41(7):1467-70 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19401146
17.)Giménez R, Raïch J, Aguilar J (1991), Changes in brain striatum dopamine and acetylcholine receptors induced by chronic CDP-choline treatment of aging mice. British Journal of Pharmacology 104 (3): 575–8. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1908237/
18.)Teather LA, Wurtman RJ (2005). Dietary CDP-choline supplementation prevents memory impairmentcaused by impoverished environmental conditions in rats. Learning & Memory 12 (1): 39–43. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548494/
19.)“Supplement naturally boosts ageing brain power". Sydney Morning Herald. 2008-02-25, Link: http://www.ocregister.com/articles/brain-41205-citicoline-supplement.html
20.)Silveri MM, Dikan J, Ross AJ, et al.(2008),Citicoline enhances frontal lobe bioenergetics as measured by phosphorus magnetic resonance spectroscopy,. NMR in Biomedicine 21 (10): 1066–75. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18816480
21.)Alvarez, XA; Sampedro, C; Lozano, R; Cacabelos, R (1999).,Citicoline protects hippocampal neurons against apoptosis induced by brain beta-amyloid deposits plus cerebral hypoperfusion in rats., Methods and findings in experimental and clinical pharmacology 21 (8): 535–40. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10599052
22.)Carlezon, WA et al. (2002). Antidepressant-like effects of cytidine in the forced swim test in rats.. Biological Psychiatry 51 (11): 882–9. Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322304012612
23.)López-Coviella I, Agut J, Savci V, Ortiz JA, Wurtman RJ., Evidence that 5'-cytidinediphosphocholine can affect brain phospholipid composition by increasing choline and cytidine plasma levels., J Neurochem. 1995 Aug;65(2):889-94. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7616250
24.)Jochem J, et al.(2010), Involvement of the histaminergic system in cytidine 5'-diphosphocholine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats., J Physiol Pharmacol.;61(1):37-43. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20228413
25.)Adibhatla RM, Hatcher JF, Dempsey RJ.(2002), Citicoline: neuroprotective mechanisms in cerebral ischemia., J Neurochem. ;80(1):12-23. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11796739
26.)Plataras C, Tsakiris S, Angelogianni P.(2000), Effect of CDP-choline on brain acetylcholinesterase and Na(+), K(+)-ATPase in adult rats., Clin Biochem. ;33(5):351-7. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11018686
27.)Rao AM, Hatcher JF, Dempsey RJ., Lipid alterations in transient forebrain ischemia: possible new mechanisms of CDP-choline neuroprotection., J Neurochem. 2000 Dec;75(6):2528-35. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11080206
28.)Dorman RV, Dabrowiecki Z, Horrocks LA.(1983), Effects of CDP-choline and CDP-ethanolamine on the alterations in rat brain lipid metabolism induced by global ischemia., J Neurochem. ;40(1):276-9. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6848664
29.)Adibhatla RM, Hatcher JF, Dempsey RJ.,(2001) Effects of citicoline on phospholipid and glutathione levels in transient cerebral ischemia., Stroke.;32(10):2376-81. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11588329
30.)Conant, R; Schauss, AG (2004).,Therapeutic applications of citicoline for stroke and cognitive dysfunction in the elderly: a review of the literature. Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic ;9 (1): 17–31 Link: http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/9/1/17.pdf
31.)Babb, SM et al.(2002).,Chronic citicoline increases phosphodiesters in the brains of healthy older subjects: an in vivo phosphorus magnetic resonance spectroscopy study., Psychopharmacology ;161 (3): 248–54. Link: a title=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12021827
32.)Hurtado, Olivia et al.(2005),Neuroprotection afforded by prior citicoline administration in experimental brain ischemia: effects on glutamate transport,. Neurobiology of Disease ;18 (2): 336–345. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15686962
33.)Pinardi G, Pelissier T, Kramer V, Paeile C, Miranda HF.(1994), Effects of CDP-choline on acetylcholine-induced relaxation of the perfused carotid vascular beds of the rat., Gen Pharmacol. (4):635-8. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7958722
34.)D'Orlando, KJ; Sandage BW, Jr (1995).,Citicoline (CDP-choline): mechanisms of action and effects in ischemic brain injury., Neurological research ;17 (4): 281–4 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7477743
35.)Rao, AM; Hatcher, JF; Dempsey, RJ (2001).,Does CDP-choline modulate phospholipase activities after transient forebrain ischemia?., Brain Research ;893 (1-2): 268–72. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11223016
36.)Adibhatla, RM; Hatcher, JF (2003).,Citicoline decreases phospholipase A2 stimulation and hydroxyl radical generation in transient cerebral ischemia., Journal of Neuroscience Research ;73 (3): 308–15. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12868064
37.)Secades, JJ; Lorenzo, JL (2006).,Citicoline: pharmacological and clinical review, 2006 update. Methods and findings in experimental and clinical pharmacology ;28 Suppl B: 1–56 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187
38.)Renshaw, PF; Daniels, S; Lundahl, LH; Rogers, V; Lukas, SE (1999).,Short-term treatment with citicoline (CDP-choline) attenuates some measures of craving in cocaine-dependent subjects: a preliminary report., Psychopharmacology ;142 (2): 132–8. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10102764
39.)Schäbitz WR, Li F, Irie K, Sandage BW Jr, Locke KW, Fisher M.(1999), Synergistic effects of a combination of low-dose basic fibroblast growth factor and citicoline after temporary experimental focal ischemia., Stroke. ;30(2):427-31 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9933283
40.)Hurtado O et al.(2013), Citicoline (CDP-choline) increases Sirtuin1 expression concomitant to neuroprotection in experimental stroke., J Neurochem. 2013 Apr 18. doi: 10.1111 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23600725
41.)Watanabe, S; Kono, S; Nakashima, Y; Mitsunobu, K; Otsuki, S (1975). "Effects of various cerebral metabolic activators on glucose metabolism of brain.". Folia psychiatrica et neurologica japonica 29 (1): 67–76. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1098982
42.)Parisi, Vet al. (2008). Evidence of the neuroprotective role of citicoline in glaucoma patients. Progress in brain research ;173: 541–54. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18929133
43.)Parisi, V.; Coppola, G.; Ziccardi, L.; Gallinaro, G.; Falsini, B. (2008).,Cytidine-5'-diphosphocholine (Citicoline): a pilot study in patients with non-arteritic ischaemic optic neuropathy,. European Journal of Neurology 15 (5): 465–474 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18325025
44.)Cavun S, Savci V (2004).,CDP-choline increases plasma ACTH and potentiates the stimulated release of GH, TSH and LH: the cholinergic involvement., Fundamental & Clinical Pharmacology ;18 (5): 513–23. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15482372
45.)Dinsdale, JR et al.(1983).,Pharmacokinetics of 14C CDP-choline., Arzneimittel-Forschung 33 (7A): 1066–70 Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6412727

 

Uwaga:
Powyższa treść służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane stanowią własność intelektualną twórców strony i są chronione prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6. bez pisemnej zgody Autora. W przypadku naruszenia prawa, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną, albo zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Produkty zamieszczone na stronie nie posiadają atestów spożywczych na terenie Rzeczypospolitej Polski i zgodnie z powyższym, nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktówNOWOŚCI

NOOPEPT już od 16,50zł/g

NAJTAŃSZA L-TEANINA W SIECI !!!

Każde zamówienie powyżej 100 zł wysyłka gratis !!!

Zamówienie powyżej 150 zł - 10g DMAE gratis !!!

Do każdego zamówienia NOOPEPTU miarka gratis!!!

Istnieje opcja wysyłki POSTE RESTANTE lub wysyłki na paczkomat !!!

Istnieje możliwość wysłania zamówienia za pobraniem (niezbędny kontak telefoniczny lub mailowy),

koszt wysłania zamówienia za pobraniem 25 zł !!!Kontakt

Możesz również użyć jednej z pozostałych opcji: