TAURYNA 50g Powiększ do pełnego rozmiaru

TAURYNA 50g

Tauryna jest związkiem, określanych przez niektórych badaczy mianem aminokwasu. Pełni funkcję neuroprzekaźnika hamującego. Łagodz inapięcię, lęk, poprawia pamięć oraz procesy kognitywne. Jest niezbędna dla wielu procesów biologicznych zachodzących w organiźmie.Jest powszechnie stosowana w napojach energetyzujących.

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,90 zł

Dodaj do koszyka

OPIS OGÓLNY

Tauryna jest związkiem, znajdującym się w znacznych ilościach w tkankach organizmów zwierzęcych. Nie jest ona  aminokwasem, ponieważ nie posiada ona grupy karboksylowej, będącej charakterystycznym elementem struktury aminokwasów biogennych, natomiast często (nawet w literaturze fachowej), jest klasyfikowana jako jeden z aminokwasów. Jest natomiast jednym z niewielu znanych kwasów sulfonowowych występujących naturalnie. Tauryna jest dostarczana do organizmu jako składnik pożywienia. Znacząca ilość tauryny jest zawarta w mięsie,  przede wszystkim w mięsie organizmów morskich. Tauryna posiada szerokie zastosowanie, jako składnik napojów energetyzujących; wiele z nich  zawiera 1000 mg, zaś niektóre -nawet 2000 mg tauryny. Organizm człowieka posiada ponadto zdolność do syntezy tauryny. Wewnątrzkomórkowe stężenie tauryny waha się w granicach 5-20 mikromoli/g suchej masy.Tauryna przenika do komórki przy udziale specyficznego transportera dla tauryny (TauT -taurine transporter), który jest zbliżony w budowie do transportera kreatyny. Posiada kluczowe znaczenie w wielu procesach biologicznych.  Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, systemu mięśni szkieletowych, siatkówki oka oraz ośrodkowego układu nerwowego(podstawową funkcją jest sprzęganie kwasów żółciowych, przed wydaleniem ich z wątroby).  Niedobór tauryny może wywierać negatywny wpływ na pracę tych narządów. Tauryna działa lekko uspokajająco, podnosząc poziom GABA w ośrodkowym układzie nerwowym, jak również cechuje się wyraźnym działaniem przeciwlękowym, poprzez wpływ na receptor glicynowy

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INFORMACJE CHEMICZNE

 

Nazwa syst.:
2-aminoethanesulfonic acid(IUPAC)

Nazwa zw.: 
Tauryna, kwas 2-aminoetanosulfonowy, tauric acid
Wzór strukt.:

Wzór strukturalny tauryny

Wzór sum.: 

C2H7NO3S
Masa mol.: 
125,14 g/mol
Klasyfikacja CAS: 
107-35-7 (L)
Klasyfikacja PubChem: 
CID 1123
Kod  SMILES (ASCII): NCCS(=O)(O)=O

 

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Tauryna wykazuje własności prokognitywne .Poprawia funkcje poznawcze i pomaga w nauce poprzez modulację wielu systemów neuroprzekaźnikowych, nasilenie metabolizmu komórek glejowych, a pośrednio wszystkich komórek nerwowych. Tauryna przekracza przez granicę krew/mózg[1,2,3],następnie bierze udział w całej gamie procesów fizjologicznych, zachodzących w mózgu, w tym: nasileniu neurotransmisji hamującej[4],powstawaniu  długotrwałego wzmocnieniu synaptycznego(LTP) w strukturze wzgórza/hipokampa[5], stabilizacji błon komórkowych[6], regulacji funkcji tkankowych adipocytów i w ten sposób zapobieganiu otyłości[7,8], utrzymywaniu homeostazy jonów wapniowych[9], odbudowie błony komórkowej po wstrząsie osmotycznym[10]. Związek ten chroni ponadto komórki nerwowe przed ekscytotoksycznym działaniu glutaminianu oraz zapobiega występowaniu drgawek[11] Wykazano wpływ tauryny na zaburzenia pamięci, będące skutkiem zatrucia. Badacze stwierdzili, że tauryna przywraca prawidłowe funkcjonowanie pamięci, bez wpływu na funkcje motoryczne. Taurynie przypisuje się niekiedy rolę neuroprzekaźnika. Badania wykazały, że tauryna nasila transmisję, przy udziale presynaptycznych receptorów NMDA[12]. Presynaptyczne receptory NMDA, regulują uwalnianie kwasu glutaminowego oraz GABA do przestrzeni synaptycznej[13,14,15,16]. Uwolniony GABA  oddziałuje hamująco, w związku z czym mechanizm ten jest określany mianem pośredniego tłumienia sygnału. Tauryna nie wywiera wpływu na receptory AMPA oraz kainowe.  Tauryna jest obok GABA oraz glicyny, jednym z podstawowych neuroprzekaźników hamujących w ośrodkowym układzie nerwowym.[17,18] Nie posiada ona własnego systemu receptorowego; uważa się raczej, że pełni  ona  funkcję neuromodulatora dwóch pozostałych systemów. Wiadomo, że tauryna wykazuje powinowactwo zarówno do receptorów GABAA[19], jak również receptorów GABAB[20]. Tauryna oddziałuje na receptory glicynowe; przyjmuje się, że jej wiązanie z receptorem glicynowym,  pośredniczy w działaniu anksjolitycznym.
Badanie w którym zastosowano taurynę(doustnie;200mg/kg), podawaną 60 minut przed bodźcem stresowym, wykazało, że tauryna działała przeciwlękowo silniej niż tiopental, lecz słabiej niż midazolam. Mediatorem efektu anksjolitycznego tauryny był receptor glicynowy. Antagonizm w stosunku do tego receptora znosi anksjolityczne działanie tauryny.[8]Badania wykazały, że wyjątkowo wysokie stężenie tauryny zachodzi w rozwijającym się mózgu i gwałtownie spada zaraz po zakończeniu rozwoju.

Tauryna wykazuje działanie wielokierunkowe np. wykazuje efekt ochronny wpływając na płynność i przepuszczalność błon komórkowych, jak również wykazując działąnie antyoksydacyjne. Wykazuje również wpływ na kondycję fizyczną. Powszechnie uważa się że zmniejsza bóle mięśniowe, będące skutkiem intensywnych ćwiczeń fizycznych. Substancja ta, zażyta przed ćwiczeniem, może poprawić wytrzymałość. Odgrywa niezmiernie ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego.

WŁASCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE

Tauryna ulega absorpcji po podaniu doustnym w czasie 1,5-2,5 godz, a następnie eliminowana z osocza krwi. Okres półtrwania tauryny t1/2 wynosi 3,85 min. Jest wydzielana głównie z moczem

ZASTOSOWANIE LECZNICZE

Tauryna jest sprzedawana jako suplement diety w wielu krajach na świecie. Tauryna posiada szerokie zastosowanie, jako składnik napojów energetyzujących; wiele z nich  zawiera 1000 mg, zaś niektóre -nawet 2000 mg tauryny. Pierwszym, dostępnym na rynku napojem energetyzującym był „Red Bull” .Producenci preparatów zawierających w swoim składzie taurynę, twierdzą, ze związek ten nasila wydolność psychiczną oraz fizyczną organizmu. Oprócz tego tauryne stosuję się w leczeniu zastoinowej niewydolności serca oraz ostrego zapalenie choroby.

DAWKOWANIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

DAWKOWANIE
Typową dzienną dawką, jest dawka 250-2000mg, zażywaną jednorazowo, lub w dawkach podzielonych. Dostępne na rynku napoje energetyzujące zawierają przeważnie 1000 mg tauryny.

MOŻLIWE INTERAKCJE
Nie należy stosować tauryny chorując na chorobę afektywna dwubiegunową, jednocześnie przyjmując leki przyjmowane w celu terapii ChAD. Nie należy stosować tauryny u kobiet w ciąży lub karmiąych piersią. Nie należy stosować tauryny, stosując jednocześnie sole litu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie zanotowano poważniejszych efektów niepożądanych, przy zażywaniu tauryny w zalecanych dawkach. Po przekroczeniu lości 12 g/dobe wystąpiły objawy niepożądane.

BEZPIECZEŃSTWO

Tauryna , stosowana w powszechnie stosowanych dawkach, jest uznawana za substancję bardzo bezpieczną.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Tauryna jest związkiem, znajdującym się w znacznych ilościach w tkankach organizmu.

BIBLIOGRAFIA

1.) Urquhart, N; Perry, TL; Hansen, S; Kennedy, J (1974).,Passage of taurine into adult mammalian brain, Journal of Neurochemistry 22 (5): 871–2

2.)Tsuji, A; Tamai, I (1996).,Sodium- and chloride-dependent transport of taurine at the blood–brain barrier,. Advances in Experimental Medicine and Biology 403: 385–91.

3.) Salimäki, J; Scriba, G; Piepponen, TP; Rautolahti, N; Ahtee, L (2003). ,The effects of systemically administered taurine and N-pivaloyltaurine on striatal extracellular dopamine and taurine in freely moving rats,. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 368 (2): 134–41

4.) Olive, MF (2002).,Interactions between taurine and ethanol in the central nervous system,. Amino Acids 23 (4): 345–57

5.) Dominy, J Jr; Thinschmidt, JS; Peris, J; Dawson, R Jr; Papke, RL (2004).,Taurine-induced long-lasting potentiation in the rat hippocampus shows a partial dissociation from total hippocampal taurine content and independence from activation of known taurine transporters,. Journal of Neurochemistry 89 (5): 1195–205

6.) Birdsall, TC (1998). "Therapeutic applications of taurine". Alternative Medicine Review 3 (2): 128–36.

7.) Ide T, Kushiro M, Takahashi Y, Shinohara K, Cha S.(2002),mRNA expression of enzymes involved in taurine biosynthesis in rat adipose tissues. Metabolism: Clinical and Experimental;51(9):1191-7

8.) Tsuboyama-Kasaoka, N; Shozawa, C; Sano, K; Kamei, Y; Kasaoka, S; Hosokawa, Y; Ezaki, O (2006). "Taurine (2-aminoethanesulfonic acid) deficiency creates a vicious circle promoting obesity". Endocrinology 147 (7): 3276–84.

9.) Foos, TM; Wu, JY (2002). "The role of taurine in the central nervous system and the modulation of intracellular calcium homeostasis". Neurochemical Research 27 (1–2): 21–6.

10.) Stummer W, Betz AL, Shakui P, Keep RF (1995). "Blood–brain barrier taurine transport during osmotic stress and in focal cerebral ischemia". Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 15 (5): 852–9.

11.) El Idrissi A, Messing J, Scalia J, Trenkner E (2003). "Prevention of epileptic seizures by taurine". Advances in Experimental Medicine and Biology 526: 515–25.

12.) Suárez LM, Solís JM., (2006), Taurine potentiates presynaptic NMDA receptors in hippocampal Schaffer collateral axons., Eur J Neurosci.;24(2):405-18.

13.) Paquet M, Tremblay M, Soghomonian JJ, Smith Y., (1997) AMPA and NMDA glutamate receptor subunits in midbrain dopaminergic neurons in the squirrel monkey: an immunohistochemical and in situ hybridization study., J Neurosci. 17(4):1377-96.

14.) S J Siegel, N Brose, W G Janssen, G P Gasic, (1994).Regional, cellular, and ultrastructural distribution of N-methyl-D-aspartate receptor subunit 1 in monkey hippocampus., Proc Natl Acad Sci U S A.; 91(2): 564–568

15.) Mameli M, Carta M, Partridge LD, Valenzuela CF., (2005) Neurosteroid-induced plasticity of immature synapses via retrograde modulation of presynaptic NMDA receptors, J Neurosci.;25(9):2285-94.

16.) Bardoni R, Torsney C, Tong CK, Prandini M, MacDermott AB.,(2004) Presynaptic NMDA receptors modulate glutamate release from primary sensory neurons in rat spinal cord dorsal horn., J Neurosci. 24(11):2774-81.

17.) Yakimova K, Sann H, Schmid HA, Pierau FK.,(1996), Effects of GABA agonists and antagonists on temperature-sensitive neurones in the rat hypothalamus, J Physiol.;494 ( Pt 1):217-30.

18.) Barbeau A, Inoue N, Tsukada Y, Butterworth RF.(1975), The neuropharmacology of taurine., Life Sci ;17(5):669-77.

19.) Bureau MH, Olsen RW.(1991), Taurine acts on a subclass of GABAA receptors in mammalian brain in vitro., Eur J Pharmacol.;207(1):9-16.

20.) Kontro P, Oja SS.,(1990), Interactions of taurine with GABAB binding sites in mouse brain. Neuropharmacology. 29(3):243-7.

21.) Zhang CG, Kim SJ. (2007), Taurine induces anti-anxiety by activating strychnine-sensitive glycine receptor in vivo., Ann Nutr Metab,;51(4):379-86.

 

Uwaga:
Powyższa treść służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane stanowią własność intelektualną twórców strony i są chronione prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6. bez pisemnej zgody Autora. W przypadku naruszenia prawa, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną, albo zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Produkty zamieszczone na stronie nie posiadają atestów spożywczych na terenie Rzeczypospolitej Polski i zgodnie z powyższym, nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktówNOWOŚCI

NOOPEPT już od 16,50zł/g

NAJTAŃSZA L-TEANINA W SIECI !!!

Każde zamówienie powyżej 100 zł wysyłka gratis !!!

Zamówienie powyżej 150 zł - 10g DMAE gratis !!!

Do każdego zamówienia NOOPEPTU miarka gratis!!!

Istnieje opcja wysyłki POSTE RESTANTE lub wysyłki na paczkomat !!!

Istnieje możliwość wysłania zamówienia za pobraniem (niezbędny kontak telefoniczny lub mailowy),

koszt wysłania zamówienia za pobraniem 25 zł !!!Kontakt

Możesz również użyć jednej z pozostałych opcji: