ALC 100 g Powiększ do pełnego rozmiaru

ALC 100 g

Poprawia procesy kojarzeniowe oraz pamięć, wpływa pozytywnie na aktywność, redukuje zmęczenie, zapobiega procesom starzenia się organizmu, antyutleniacz, redukuje ilość tkanki tłuszczowej, wzmacnia wydolność organizmu

Więcej szczegółów

8 dostępnych

79,00 zł

OPIS OGÓLNY

Acetylo-L-karnityna jest bliską pochodną karnityny- występującej w naturze, substancji witaminopochodnej, która posiada ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jest ona standardowo używana jako środek, wzmacniający potencjał intelektualny, ponieważ wykazuje ona znaczący potencjał nootropowy. Objawia się on m.in. zwiększeniem czujności, poprawą funkcji pamięciowych, ogólnym wzrostem aktywności, redukcją zmęczenia, co jest związane m.in ze wzrostem pojemności mitochondriów komórek nerwowych, nasileniem transmisji neuronalnej, oraz działaniem cholinomimetycznym ( naśladującym działanie acetylocholiny). Suplementacja acetylo-L-karnityną wywiera pozytywny wpływ na organizm niezależnie od wieku, jednak jest bardziej efektywna w przypadku osób starszych, cierpiących na różne zaburzenia, takie jak demencje różnego typu,, syndrom metaboliczny, czy syndrom chronicznego zmęczenia. Związek ten hamuje procesy starzenia się organizmu, posiada właściwości neuroprotekcyjne, wykazując cechy antyutleniacza. Jest powszechnie stosowany przez osoby wykonujące ćwiczenia fizyczne, ponieważ wykazuje udokumentowany wpływ na wydolność fizyczną organizmu. Jej stosowanie prowadzi do redukcji i utrzymania masy ciała, Acetylo-L-karnityna (podobnie jak inne formy karnityny) jest powszechnie dostępna jako suplement diety. Wykazuje znikome działania niepożądane oraz wysoki profil bezpieczeństwa stosowania.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INFORMACJE CHEMICZNE

Nazwa syst.:
(R)-3-acetyloxy-4-trimethylammonio-butanoate (IUPAC)

Nazwa zw.:
Acetylcarnitine, Acetyl-L-carnitine, Acetylokarnityna, acetylo-L-karnityna, ALC, ALCAR
,
Wzór strukt.:

ALC wzór strukturalny


Wzór sum.:

C9H17NO4
Masa mol.:
203.24 g/mol
Klasyfikacja CAS:
3040-38-8 (L)
Klasyfikacja PubChem:
CID 7045767
Kod SMILES (ASCII): N[[O-]C(=O)C[C@@H](OC(=O)C)C[N+](C)(C)C

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

L-karnityna oraz jej zmodyfikowana cząsteczka –acetylo-L-karnityna, są bioenergetycznymi substancjami zawartymi w mitochondriach, zdolnymi do zapobiegania efektów starzenia się oraz wzmacniającymi zdolność mitochondriów do spalania tłuszczy. Wykazano, że stosowanie acetylo-L-karnityny jest wysoce efektywne w zapobieganiu procesów równolegle przebiegających do procesu starzenia się ( zaburzenia neurologiczne, chroniczne zmęczenie), jak również jest bardzo bezpieczną metodą poprawienia czułości na insulinę oraz wzmocnieniu naczyń krwionośnych serca, u osób, u których uległy one osłabieniu. Związek ten posiada również zbawienny wpływ na neurony, ulegające niszczeniu w pewnych stanach chorobowych jak np. cukrzyca(neuropatia cukrzycowa). L- karnityna jest naturalnie występującym aminokwasem, występującym w tkankach zwierzęcych oraz mleku[1], jest również składnikiem ludzkiego mleka. Może być syntetyzowana w organizmie z wykorzystaniem dwóch aminokwasów-metioniny oraz lizyny[2]. L-karnityna występuje w organiźmie w dwóch formach –L- karnityny oraz acetylo-L-karnityny (ALC, ALCAR). Obydwie formy uznaje się za substancje witaminopodobne. Proces syntezy karnityny zachodzi w wątrobie. Substratami syntezy są metionina oraz lizyna; w procesie syntezy biorą udział enzymy-funkcja niektórych z nic h(hydrolaz) jest zależna od obecności kwasu askorbinowego(witaminy C)[3], której niedobór hamuje biosyntezę L-karnityny[4].

Acetylo-L-karnityna z łatwośćią przekracza barierę krew/mózg u człowieka [50]przy udziale transporterów OCTN2 oraz B(0,+)

L-karnityna jest związkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie jest witaminą ani minerałem, jako, że klasyfikacja witamin oraz minerałów obejmuje związki, które muszą być dostarczane razem z pożywieniem, aby uniknąć stanu chorobowego. Ponieważ L-karnityna może być zsyntetyzowana w niewielkim stopniu w organizmie, przy czym, nie występuje proces chorobowy związany z ograniczeniami w diecie, nie jest ona klasyfikowana jako witamina.

Znaczący niedobór L-karnityny może nastąpić w przypadku ograniczonej syntezy, idącej w parze z dietą o niskiej zawartości L-karnityny. Niedobór L-karnityny cechował się występowaniem symptomów zbliżonych do demencji[5]. Odnotowano również zwiotczenie mięśni oraz wystąpienie nieprawidłowej czynności wątroby[6]oraz kardiomiopatię[7].

Niewielki, natomiast rozpowszechniony niedobór L-karnityny występuję u wegetarian[8], ta populacja charakteryzuje sie równiez lepszą absorbcją związku dostarczanego drogą zewnętrzną(suplementacji)[9]

Obniżony poziom L-karnityny jest charakterystyczny dla nowo narodzonych dzieci[10], które nie mają jeszcze w pełni wykształconego szlaku syntezy, co za tym otrzymują L-karnitynę zawartą w mleku matki. Kolejnymi dwoma grupami, cechującymi się obniżonym poziomem L-karnityny w porównaniu z resztą społeczeństwa, są kobiety ciężarne oraz osoby w podeszłym wieku. Niedobór L-karnityny może również wystąpić w przypadku pewnych nowotworów, jak również stosowania innych leków. Stosowanie mildronianu może wywołać spadek poziomu karnityny o 18%, co może doprowadzić do powstania objawów jej niedoboru.[11]

 

Mildronian (Mildronate)-inhibitor biosyntezy karnityny, produkowany na Łotwie i eksportowany do krajów bloku wschodniego, lek nasercowy. Badania wykazały, że stosowanie mildronianu znacząco poprawia zdolność uczenia się oraz pamięć, co może być związane ze zmianą plastyczności neuronalnej w strukturach hipokampa

Suplementacja acetylo-L- karnityną jest powiązana z szeregiem zysków u osób w podeszłym wieku, które często nie występują, gdy wiek osoby badanej jest niższy, Proces starzenia , jest ściśle związany z obniżeniem trwałości błony mitochondrialnej, wydajnością enzymów oraz redukcją organelli, gdzie efektorami są enzymami. Patrząc na mitochondria, starzenie się jest powiązane obniżoną podatnością na procesy fosforylacji. [12]Suplementacja acetylo-L-karnityną może zapobiec degeneracji błon mitochondrialnych oraz spadkowi stężenia kardiolipiny (jako składnika membrany)[13], powiązanego m.in. z wiekiem. Kardiolipina jest mitochondrialnym kwasem tłuszczowym, pełniącym wiele ról życiowych, takich jak ochrona struktury łącznika przenoszącego elektrony oraz innych enzymów[60]Postawiono hipotezę, że kardynalnym mechanizmem wg którego acetylo-L-karnityna, odwraca procesy starzenia się jest przywrócenie właściwego poziomu kardiolipiny[14,15]Udowodniono, że suplementacja acetylo-L-karnityna wiąże się z zahamowaniem spadku ilości mitochondriów w procesie starzenia się[16].

L-karnityna posiada właściwości stabilizujące oraz przedłużające aktywność enzymów, pełniących rolę antyutleniaczy jak np. dyzmutaza supernadtlenkowa, oraz zapobiega uszkodzeniom mitochondrialnym wywołanym alkoholem w warunkach In vitro[17].Podanie wodnego roztworu acetylo-L -karnityny [2mg/ml.], prowadziło do redukcji stresu oksydacyjnego oraz redukcji utraty komórek nerwowych wywołanej etanolem[20]. Odkryto również, że acetylo-L-karnityna bierze również udział w mechanizmam plastyczności neuronalnej poprzez osłabienie stopnia utleniania oraz spadkowi stężenia ATP, który zachodzi, kiedy neurony znajdują w stanie, pigmentacji beta-amyloidu, związku charakterystycznego dla choroby Alzheimera oraz procesu starzenia się.[18].

Acetylo-L-karnityna posiada szerokie spektrum działania w obszarach mózgu-wliczając w to syntezę lipidów, stabilizację kompozycji błon komórkowych, modulację genów oraz białek, nasilanie funkcji mitochondrialnych, aktywności antyoksydacyjnej oraz nasilenie transmisji cholinergicznej[19]. Acetylo-L-karnityna może nasilić doneuronalny wychwyt glukozy[21].

W laboratorium, przy wykorzystaniu zwierząt doświadczalnych, wykazano, że suplementacja acetylo-L-karnityną poprawia znaczniki procesu uczenia się starszych myszy[22]. Badania, z wykorzxystaniem ludzi, wykazały, że dawka 1-3 g acetylo-L-karnityny dziennie, może zapobiec pogorszeniu procesów kognitywnych (w tym także związanych z chorobą Alzheimera). Badania prowadzono przez okres 6 miesięcy oraz roku. Zaobserwowano poprawę w zakresie zaburzenia procesów kognitywnych( nie, w przypadku choroby Alzheimera) w zakresie stosowanych dawek 1-3 g dziennie[23,24,25].Wykazano, ze suplementacja acetylo-L-karnityną, była powiązana z poprawą nastroju, oraz zapobieganiem występowania epizodów depresyjnych.

Suplementacja L-karnityną poprawia wydolność fizyczną organizmu. Nie ma zgodności wśród badaczy, jak wysoka dawka L-karnityny, jest wystarczająca po do poprawy kondycji podczas wysiłku fizycznego[26,27], natomiast pewne jest, ze indywidualnie dostosowanie dawki poprawiają kondycję fizyczną.[28].

Acetylo-L-karnityna posiada właściwości łagodzące uczucie zmęczenia. Jest ona ostatnio badana pod kątem potencjalnej przydatności, jako biomarker zespołu chronicznego zmęczenia (znajdujący się w korze przedczołowej)[29]. Karnityna zastosowana u zwierząt, nasila ich aktywność(definiowaną, jako przemierzoną odległość), zarówno u szczurów starych, jak i młodych, jakkolwiek ta różnica jest bardziej wyraźna u starszych osobników[30,31].U zdrowych ludzi, acetylo-L-karnityna, podawana w dawce 2 g dziennie zmniejszała zmęczenie, jednocześnie zapobiegając symptomów andropauzy (zaburzenia erekcji)[32].Inne badanie potwierdziły te wyniki. Widoczne było zmniejszenie zmęczenia, a także złagodzenie zaburzeń snu, związanym ze zmęczeniem oraz redukcją zmęczenia po wykonywaniu ćwiczeń fizycznych.[33]. Wykazano zmniejszenie zmęczenia u osób, cierpiących na encelopatię wątrobową,związane z redukcją stężenia amoniaku, który wywołuje zmęczenie[34], zmniejsza jakość życia[35] oraz powoduje zaburzenia procesów poznawczych[36,37].

Acetylo-L-karnityna stosowana wspólnie z choliną, przyczynia się do zmniejszenia masy ciała u szczurów[38] oraz u ludzi[39].Wyniki tych badań potwierdzają badania molekularne, które wykazały, że w izolowanych neuronach, poddanych ekspozycji na L-karnitynę zastosowaną wspólnie z choliną, wzrasta synteza acetylocholiny[40].

Acetylo-L-karnityna zapobiega neurodegeneracji wywołanej spożyciem alkoholu etylowego. Związek ten, podawany w stężeniu 2ng/ml szczurom, wykazywał efekt ochronny wobec tkanki mózgowej, narażonej na stres oksydacyjny indukowany spożyciem alkoholu[20].Badanie wykonane z udziałem alkoholików, otrzymujących 2 g acetylo-L-karnityny przez okres dłuższy niż 90 dni, wykazało znaczącą poprawę w zakresie wszystkich mierzonych funkcji kognitywnych.[41]. Alkohol etylowy wpływa negatywnie na wychwyt glukozy przez neurony, poprzez hamujący wpływ na transporter GLUT1, który może odwrócony przez zastosowanie acetylo-L-karnityny[42].
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE
Związki karnityny znajdujące się w pożywieniu, cechują się generalnie wyższą biodostępnością (54-87%)od suplementów diety zawierających L-karnitynę(14-18%)[43,44].Po podaniu doustnym, większa ilość aplikowanej karnityny jest absorbowana w jelicie czczym. Obydwie formy przechodzą proces dyfundacji. Niektórzy badacze twierdzą, że L-karnityna posiada wyżsżą biodostępność niż acetylo-L-karnityna[45,44], nie jest to jednakże udowodnione. Acetylo-L-karnityna jest związkiem, który z łatwością przekracza barierę krew/mózg. Obie formy karnityny wchłaniają się po podaniu doustnym. W badaniach, podczas których podawano 2500 mg karnityny doustnie ,powstający pik L-karnityny w plaźmietmax, powstawal w okresie 3,1-3,4 godz [46,47] Okres półtrwania związku wynosi 4,2 h,po podaniu [47]jednakże cechuje się różnicami osobowościowymi.

DAWKOWANIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

DAWKOWANIE
Dawkowanie acetylo-L-karnityny waha się w granicach 630-2500 g/dziennie.

BEZPIECZEŃSTWO

Badania toksykologiczne wskazują, że acetylo_L-karnityna jest substancją o wysokim poziomie bezpieczeństwa

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

BIBLIOGRAFIA

1.) Pormsila W, Krähenbühl S, Hauser PC.(2010), Determination of carnitine in food and food supplements by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis.;31(13):2186-91

2.) Kraemer WJ, Volek JS, Dunn-Lewis C. (2008),L-carnitine supplementation: influence upon physiological function., Curr Sports Med Rep. ,7(4).

3.) Rebouche CJ.(1991),.Ascorbic acid and carnitine biosynthesis., Am J Clin Nutr.;54(6 Suppl):1147S-1152S.

4.) Thoma WJ, Henderson LM., (1984),Effect of vitamin C deficiency on hydroxylation of trimethylaminobutyrate to carnitine in the guinea pig., Biochim Biophys Acta. 24;797(1):136-9.

5.) Cuturic M, Abramson RK, Moran RR, Hardin JW.,(2010), Clinical outcomes and low-dose levocarnitine supplementation in psychiatric inpatients with documented hypocarnitinemia: a retrospective chart review., J Psychiatr Pract.;16(1):5-14.

6.) Răşanu T et al.,(2012), Carnitine deficiency. Rom J Morphol Embryol.;53(1):203-6.

7.) Amat di San Filippo C, Taylor MR, Mestroni L, Botto LD, Longo N.(2008), Cardiomyopathy and carnitine deficiency., Mol Genet Metab.;94(2):162-6

8.) C J Rebouche., Carnitine function and requirements during the life cycle. http://www.fasebj.org/content/6/15/3379.short

9.) Flanagan JL et al.,(2010), Role of carnitine in disease. Nutr Metab (Lond).16;7:30

10.) Suskind DL.,(2009) Nutritional deficiencies during normal growth., Pediatr Clin North Am.;56(5)

11.) Liepinsh E et al.,(2011), Mildronate treatment alters γ-butyrobetaine and l-carnitine concentrations in healthy volunteers., J Pharm Pharmacol.;63(9):1195-201

12.) Lesnefsky EJ, Hoppel CL.,(2006) Oxidative phosphorylation and aging., Ageing Res Rev.;5(4):402-33

13.) Hagen TM et al.,(1998), Acetyl-L-carnitine fed to old rats partially restores mitochondrial function and ambulatory activity., Proc Natl Acad Sci U S A. 4;95(16):9562-6.

14.) Paradies G et al.,(1994), Effect of aging and acetyl-L-carnitine on the activity of cytochrome oxidase and adenine nucleotide translocase in rat heart mitochondria., FEBS Lett.,22;350(2-3):213-5.

15.) Iossa S, Mollica MP, Lionetti L, Crescenzo R, Botta M, Barletta A, Liverini G.,(2002), Acetyl-L-carnitine supplementation differently influences nutrient partitioning, serum leptin concentration and skeletal muscle mitochondrial respiration in young and old rats. J Nutr.;132(4):636-42.

16.) Gadaleta MN, Petruzzella V, Renis M, Fracasso F, Cantatore P.(1990), Reduced transcription of mitochondrial DNA in the senescent rat. Tissue dependence and effect of L-carnitine., Eur J Biochem. 14;187(3):501-6.

17.) Van Oudheusden LJ, Scholte HR., (2002), Efficacy of carnitine in the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder., Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.;67(1):33-8.

18.) Rump TJ et al.,(2010), Acetyl-L-carnitine protects neuronal function from alcohol-induced oxidative damage in the brain., Free Radic Biol Med.;49(10):1494-504
19.) Jones LL, McDonald DA, Borum PR., (2010),Acylcarnitines: role in brain., Prog Lipid Res.;49(1):61-75

20.) Haorah J, Floreani NA, Knipe B, Persidsky Y., (2011),Stabilization of superoxide dismutase by acetyl-l-carnitine in human brain endothelium during alcohol exposure: novel protective approach., Free Radic Biol Med.;51(8):1601-9.

21.) Ori C, Freo U, Pizzolato G, Dam M.,(2002),Effects of acetyl-L-carnitine on regional cerebral glucose metabolism in awake rats., Brain Res.;951(2):330-5.

22.) Ando S et al.(2001), Enhancement of learning capacity and cholinergic synaptic function by carnitine in aging rats. J Neurosci Res.;66(2):266-71.

23.) Passeri M et al. (1990),Acetyl-L-carnitine in the treatment of mildly demented elderly patients., Int J Clin Pharmacol Res.;10(1-2):75-9.

24.) Passeri M et al.(1988), Mental impairment in aging: selection of patients, methods of evaluation and therapeutic possibilities of acetyl-L-carnitine. Int J Clin Pharmacol Res.;8(5):367-76.

25.) Bonavita E.(1986), Study of the efficacy and tolerability of L-acetylcarnitine therapy in the senile brain., Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol.;24(9):511-6.

26.) Brass EP.,(2000), Supplemental carnitine and exercise., Am J Clin Nutr.;72(2 Suppl):618S-23S.

27.) Brass EP.(2004), Carnitine and sports medicine: use or abuse?., Ann N Y Acad Sci.;1033:67-78.

28.) Karlic H, Lohninger A.,(2004) Supplementation of L-carnitine in athletes: does it make sense?, Nutrition.;20(7-8):709-15.

29.) Okada T, Tanaka M, Kuratsune H, Watanabe Y, Sadato N., (2004),Mechanisms underlying fatigue: a voxel-based morphometric study of chronic fatigue syndrome., BMC Neurol.;4(1):14.

30.) Hagen TM et al. (1998),Acetyl-L-carnitine fed to old rats partially restores mitochondrial function and ambulatory activity., Proc Natl Acad Sci U S A.;95(16):9562-6.

31.) Hagen TM et al.,(2002), Feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to old rats significantly improves metabolic function while decreasing oxidative stress., Proc Natl Acad Sci U S A.;99(4):1870-5.

32.) Bidzinska B et al.,(1993), Effect of different chronic intermittent stressors and acetyl-l-carnitine on hypothalamic beta-endorphin and GnRH and on plasma testosterone levels in male rats., Neuroendocrinology.;57(6):985-90.

33.) Malaguarnera M et al.,(2008), Acetyl L-carnitine (ALC) treatment in elderly patients with fatigue., Arch Gerontol Geriatr.;46(2):181-90

34.) Malaguarnera M et al.,(2011), Oral acetyl-L-carnitine therapy reduces fatigue in overt hepatic encephalopathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled study., Am J Clin Nutr.;93(4):799-808

35.) Malaguarnera M et al.,(2011), Acetyl-L-carnitine reduces depression and improves quality of life in patients with minimal hepatic encephalopathy., Scand J Gastroenterol.;46(6):750-9

36.) Malaguarnera M et al.,(2006), Effects of L-acetylcarnitine on cirrhotic patients with hepatic coma: randomized double-blind, placebo-controlled trial., Dig Dis Sci.;51(12):2242-7

37.) Malaguarnera M et al.,(2011), Acetyl-L-carnitine improves cognitive functions in severe hepatic encephalopathy: a randomized and controlled clinical trial., Metab Brain Dis.;26(4):281-9

38.) Dodson WL, Sachan DS.,(1996), Choline supplementation reduces urinary carnitine excretion in humans., Am J Clin Nutr.;63(6):904-10.

39.) James W Daily III et al. (1998),Choline supplementation increases tissue concentrations of carnitine and lowers body fat in guinea pigs, The Journal of Nutritional Biochemistry

9, 8 , 464-470.

40.) Hongu N, Sachan DS., (2000),Caffeine, carnitine and choline supplementation of rats decreases body fat and serum leptin concentration as does exercise., J Nutr. Feb;130(2):152-7.

41.) Yang JY, Lee SJ, Park HW, Cha YS.,(2006),Effect of genistein with carnitine administration on lipid parameters and obesity in C57Bl/6J mice fed a high-fat diet., J Med Food.;9(4):459-67

42.) Handa RK, DeJoseph MR, Singh LD, Hawkins RA, Singh SP.,(2000), Glucose transporters and glucose utilization in rat brain after acute ethanol administration., Metab Brain Dis.;15(3):211-22.

43.) Sahajwalla CG et al.,(1995), Multiple-dose pharmacokinetics and bioequivalence of L-carnitine 330-mg tablet versus 1-g chewable tablet versus enteral solution in healthy adult male volunteers., J Pharm Sci.;84(5):627-33.

44.) Rebouche CJ.,(2004), Kinetics, pharmacokinetics, and regulation of L-carnitine and acetyl-L-carnitine metabolism., Ann N Y Acad Sci.;1033:30-41.

45.) Cederblad G, Svenningsen N., (1986),Plasma carnitine and breast milk carnitine intake in premature infants., J Pediatr Gastroenterol Nutr.;5(4):616-21.

46.) Cao Y et al.,(2011), Single dose administration of L-carnitine improves antioxidant activities in healthy subjects. Tohoku J Exp Med.;224(3):209-13

47.) Kwon OS, Chung YB.,(2004), HPLC determination and pharmacokinetics of endogenous acetyl-L-carnitine (ALC) in human volunteers orally administered a single dose of ALC., Arch Pharm Res.;27(6):676-8

Uwaga:
Powyższa treść służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane stanowią własność intelektualną twórców strony i są chronione prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, modyfikowania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6. bez pisemnej zgody Autora. W przypadku naruszenia prawa, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną, albo zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Produkty zamieszczone na stronie nie posiadają atestów spożywczych na terenie Rzeczypospolitej Polski i zgodnie z powyższym, nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktówNOWOŚCI

NOOPEPT już od 16,50zł/g

NAJTAŃSZA L-TEANINA W SIECI !!!

Każde zamówienie powyżej 100 zł wysyłka gratis !!!

Zamówienie powyżej 150 zł - 10g DMAE gratis !!!

Do każdego zamówienia NOOPEPTU miarka gratis!!!

Istnieje opcja wysyłki POSTE RESTANTE lub wysyłki na paczkomat !!!

Istnieje możliwość wysłania zamówienia za pobraniem (niezbędny kontak telefoniczny lub mailowy),

koszt wysłania zamówienia za pobraniem 25 zł !!!Kontakt

Możesz również użyć jednej z pozostałych opcji: